Write For Us

Maruti Suzuki SuperCarry:ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಅಮಿತ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ-ಬಿಜ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ|FullStory

Sponsored Post advertising Canada Persia
47 Views
Published
ಅಮಿತ್ಮಂಕಾನಿಅವರಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಖಾದ್ಯ ತಿನಿಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವುಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿಅನೇಕಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನುಬಳಸಿದ ನಂತರಅವರುಮಾರುತಿಸುಜುಕಿಸೂಪರ್ಕ್ಯಾರಿಶಕ್ತಿಶಾಲಿಮಿನಿ-ಟ್ರಕ್ಅನ್ನುತಮ್ಮವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಅತ್ಯಂತವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಸಂಗಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇಂದುಅವರುಆರುಸೂಪರ್ಕ್ಯಾರಿಮಿನಿ-ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಹಾಗೂ ಇನ್ನೂನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತುಬೇಕರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಮಿತ್ಅವರು ಇಂದು,ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಾದ್ಯಂತಅನೇಕಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನುತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕಕಥೆಯು,ಒಬ್ಬವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಮತ್ತುಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
#MarutiSuzukiSuperCarry #TarakkikiDumdaarKahaniyan #Dumdaarminitruck #MarutiSuzuki Commercial #SuperCarry #Minitruck #LightCommercialvehicle #LCV #TarakkiAapkiSaathHamara Kannad

- Branded Content -
Category
तकनीक - Tech
Tags
#MarutiSuzukiSuperCarry, #TarakkikiDumdaarKahaniyan, #Dumdaarminitruck
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment